LAATSTE NIEUWS

Geen glasvezel in Amstelveen

De aanleg van een glasvezelnetwerk in Amstelveen is van de baan. E-Fiber voelt zich genoodzaakt dit besluit te nemen gezien de gemeente geen samenwerkingsovereenkomst wil sluiten en ​KPN enkele weken geleden heeft aangekondigd een groot deel van Amstelveen van glasvezel te willen voorzien​. Dit was een lastige keuze met het oog op het enthousiasme vanuit de inwoners. E-Fiber betreurt de werkwijze van KPN waarbij zij concurrenten bewust ontmoedigen om glasvezel aan te leggen en gebieden kiest waar andere initiatieven al bezig zijn.

Kapitaalvernietiging
E-Fiber vindt dat het aanleggen van meerdere glasvezelnetwerken in één gemeente kapitaalvernietiging is. Het is niet mogelijk om een rendabel netwerk aan te leggen met twee spelers. De aanleg van een tweede netwerk is bovendien onnodig omdat E-Fiber een open netwerk aanlegt, alle aanbieders zijn welkom om hun diensten aan te bieden, zo ook KPN. KPN verkiest echter het aanleggen van een eigen netwerk. Ook in gemeenten waar andere partijen al aanleggen.

Één gemeente, twee netwerken
Op dit moment wordt er in Deurne door E-Fiber en KPN een netwerk aangelegd. Dit leidt tot verwarring bij inwoners en forse vertragingen bij de uitrol. Dit is niet een handelwijze die E-Fiber verkiest. Nog meer dan vier miljoen adressen in Nederland moeten van glasvezel worden voorzien, daarom lijkt het E-Fiber onnodig om in Amstelveen twee netwerken aan te leggen.

Marktstudie van ACM
ACM heeft in 2019 een marktstudie gedaan naar de uitrol van glasvezel voor consumenten (FttH) in Nederland.​ ​In deze studie worden de vertragingstactieken beschreven die KPN hanteert. Deze werkwijze kan grote gevolgen hebben voor de aanleg van glasvezel in Nederland, ​met name voor de (buiten)gebieden die het netwerk het hardst nodig hebben​. In tegenstelling tot KPN legt E-Fiber altijd in de gehele gemeente glasvezel aan, van het stadshart tot in de polder, inclusief bedrijventerreinen, buitengebieden, scholen en kerken.

Inwoners die zich wel hadden ingeschreven, hiervan wordt het contract ontbonden en vernietigd.

Tips en Tricks

Zo krijg je de beste WiFi
Zo krijg je de beste WiFi
Elke woning heeft eigen specifieke kenmerken, die de WiFi-verbinding kunnen beïnvloeden. Hoe dik…
Zo doe je een speedtest
Zo doe je een speedtest
We vinden het tegenwoordig heel normaal om Netflix te streamen zonder dat het hapert en willen…